Kryptovaluutat sijoittamisen hajauttamisen näkökulmasta

Kryptovaluutat sijoittamisen hajauttamisen näkökulmasta kansikuva
Vieraskynä: Aku Tuomola (financer.com)
14. joulukuuta 2023

Kryptovaluutat nähdään yleensä täysin muista markkinoista eroavana sijoituskohteena, mutta tämä näkemys on mielestämme varsin vanhahtava. Kryptovaluuttoihin sijoittamista kannattaa sen sijaan ajatella osana suurempaa sijoitusstrategian kokonaisuutta.

Tässä artikkelissa pyrimme tuomaan kaikki sijoittajat yhteen, olitpa sitten kryptosijoittaja tai skeptikko, ja avaamaan kryptovaluuttojen asemaa hajautetussa sijoitussalkussa.

Mikäli käsittelemme sijoitussalkun hajautusta volatiliteetin näkökulmasta, ovat kryptovaluutat erinomainen tapa lisätä salkkuun osakemarkkinoita korkeampaa volatiliteettia. Kryptovaluuttojen korkea volatiliteetti tarkoittaa yksinkertaisuudessaan keskimääräistä korkeampaa arvonvaihtelua määrätyllä ajanjaksolla.

Kryptovaluutat on mahdollista nähdä riskisijoituskohteena, joka tarjoaa korkean volatiliteetin vastapainona myös mahdollisuuden keskimääräistä osakemarkkinaa korkeampiin tuottoihin. Osakemarkkinoihin verrattuna kryptovaluuttoja käyttää edelleen verrattain pieni osa maailman väestöä, joka lisää kryptovaluuttojen kasvupotentiaalia entisestään.

Korkea volatiliteetti tarkoittaa myös sitä, että kryptovaluuttojen hinnat reagoivat keskimääräistä herkemmin erilaisiin kryptomarkkinoihin vaikuttaviin tekijöihin. Esimerkiksi teknologian kehittyminen tai kryptovaluuttoja koskevan lainsäädännön muutokset saattavat aiheuttaa vahvan positiivisen tai negatiivisen hintareaktion.

Kryptovaluutoilla on mahdollista kasvattaa esimerkiksi erittäin matalan riskitason varovaisen salkun tuottopotentiaalia ja volatiliteettia. Mikäli nykyinen salkkusi koostuu esimeriksi varovaisesta yhdistelmästä indeksirahastoja ja korkorahastoja, voit helposti nostaa salkun riskitasoa sijoittamalla yhteen tai useampaan kryptovaluttaan.

Kryptovaluuttojen, ja erityisesti Bitcoinin ja Ethereumin kaltaisten suurimpien kryptovaluuttojen historiallinen hintakehitys on osoittanut matalaa korrelaatiota perinteisten sijoituskohteiden, kuten osakkeiden ja joukkovelkakirjojen kanssa.

Kryptovaluuttojen lisääminen sijoitussalkkuun mahdollistaa hajauttamisen perinteisten sijoituskohteiden ulkopuolelle, mahdollisesti suojaten salkkuasi perinteisten sijoituskohteiden arvon laskulta.

Myöskään kryptovaluutat eivät tarjoa täydellistä suojausta, sillä joissakin markkinatilanteissa sijoittajat pyrkivät siirtämään varojaan matalamman riskitason sijoituskohteisiin.

Tällaisissa tilanteissa pääoma pakenee kasvuosakkeiden ja kryptovaluuttojen kaltaisista sijoituskohteista matalamman riskitason kohteiksi miellettyihin sijoituksiin, kuten defensiivisiin osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin.

Kryptovaluuttoihin sijoittamalla pystyt sijoittajana hyötymään epäsuorasti myös lohkoketjuteknologian kehityksestä. Kryptovaluutat pohjautuvat lohkoketjuteknologiaan, mutta teknologiaa käytetään myös monissa muissa sovelluksissa.

Mikäli haluat sijoittaa kryptovaluuttojen sijaan suoraan lohkoketjuteknologiaa kehittäviin yrityksiin, onnistuu tämä esimerkiksi pörssilistattujen rahastojen eli ETF:ien avulla.

Vuosina 2022-2023 nopeasti kiihtynyt kuluttajahintojen inflaatio on nostanut esiin näkemyksen kryptovaluutoista ja erityisesti Bitcoinista inflaatiosuojana.

Erityisesti Bitcoinia on kutsuttu jopa digitaaliseksi kullaksi, viitaten kullan historialliseen suoriutumiseen suojana inflaatiota vastaan.

Korkean inflaation ympäristössä kryptovaluutat voidaan nähdä parempana tapana säilyttää varoja kuin korottomalla käyttötilillä makuuttaminen. Toisaalta kryptovaluuttojen korkea volatiliteetti tekee niistä kiistanalaisen valinnan varojen lyhytaikaiseen säilyttämiseen.

Perinteiset FIAT-valuutat, kuten euro ja yhdysvaltain dollari pyörittävät edelleen maailmantaloutta, mutta niihin liittyy tästä huolimatta useita ongelmia.

FIAT-valuuttoja kryptovaluuttoihin verrattaessa nostetaan usein esille rahan tarjonta eli markkinoilla oleva rahan määrä. FIAT-valuutoissa keskuspankit kontrolloivat markkinoilla olevan rahan määrää, ja pystyvät osana rahapolitiikkaa lisäämään rahan tarjontaa. FIAT-rahan määrää ei ole millään tapaa rajattu, vaan keskuspankit voivat tarpeen vaatiessa aina lisätä määrää.

Rahan määrän lisääminen aiheuttaa lähtökohtaisesti inflaatiota, rahan arvon laskiessa. Pieni inflaatio on hyvä asia, mutta inflaation kiihtyminen rahan määrän lisääntymisen vuoksi saattaa kiihdyttää tätä hallitsemattomasti. Tästä syystä rahan makuuttaminen korottomalla tilillä ei lähes koskaan ole kannattavaa, inflaation syödessä rahan arvoa.

Kryptovaluutoissa markkinoilla olevaa määrää ohjaa tyypillisesti koodi, jonka avulla kryptovaluuttojen määrää voidaan kontrolloida ennakoitavasti. Yleisenä esimerkkinä käytetään Bitcoinia, jonka kokonaismäärä on rajoitettu 21 miljoonaan Bitcoiniin.

Bitcoinin tarjonnan kasvu taas perustuu louhinnasta maksettaviin lohkopalkkioihin, jotka puolittuvat noin neljän vuoden välein tapahtuvan Bitcoinin puoliintumisen (Halving) myötä.

Kryptovaluuttoihin hajauttamisessa on olennaista ottaa kryptovaluutat osaksi laajempaa sijoitusstrategiaa, pelkkiin kryptovaluuttoihin sijoittamisen sijaan.

Omasta riskinsietokyvystäsi riippuen, voit allokoida esimerkiksi 5–20 prosenttia sijoituksistasi kryptovaluuttoihin. Loput sijoitukset voit jakaa suunnitelmasi mukaisesti esimerkiksi indeksirahastoihin, osakemarkkinoille tai määräaikaistalletuksiin.

Sijoituskohteesta riippumatta, sijoita ainoastaan niin paljon kuin sinulla on varaa hävitä.

Ladataan...