Tietosuojaseloste

Päivitetty 11. tammikuuta 2024

Kryptoverotus.fi (jäljempänä "Verkkosivusto" tai "Palvelu")
Kryptoverotus Suomi (jäljempänä "Palveluntarjoaja")
Y-tunnus: 3321485-7
Temppelikatu 6 A 1-2, 00100 Helsinki

Tässä selosteessa kerromme, miten rekisterinpitäjänä käsittelemme rekisteröityneen käyttäjän henkilötietoja. Käsittely vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) vaatimuksia.

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme yksilöidä Palvelun käyttäjät. Saatamme lisäksi käyttää henkilötietoja Palvelua koskeviin tiedotteisiin, suoramarkkinointiin, laskutukseen ja tilastointiin.

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. lomakkeella kysytty lupa markkinointiin)

Käsittelemme yhtä tai useampaa seuraavista käyttäjiemme henkilötiedoista:

 • Etu- ja sukunimi
 • Postiosoite
 • Sähköpostiosoite

Yhteistyökumppanien kautta (ks. luku 6):

 • Evästeiden avulla kerättävät tekniset tiedot (esim. selaintyyppi ja IP-osoite)
 • Maksukorttitiedot

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen [email protected].

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Keräämme tarvittavat henkilötiedot lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi, joko suoraan tai evästeiden avulla, rekisteröityessäsi palveluumme, täyttäessäsi lomakkeita ja päivittäessäsi käyttäjätilisi tietoja.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Google Ireland Ltd
 • Stripe Inc
 • Crisp IM SAS
 • Twilio SendGrid
 • Meta Platforms Ireland Ltd

Säilytämme henkilötietojasi lähtökohtaisesti niin kauan kuin sinulla on käyttäjätili Palvelussa. Tilin voi poistaa lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Saatamme tietyissä tapauksissa poistaa käyttäjätilejä, jotka ovat olleet pitkään epäaktiivisina. Näissä tapauksissa annamme sinulle ennakkoilmoituksen mahdollisista poistotoimenpiteistä.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

Palveluntarjoaja ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietojasi saatetaan teknisistä syistä siirtää Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirron edellytys on, että Euroopan komissio on todennut kohdemaan tietosuojan tason riittäväksi tai tietoja EU:n ulkopuolella vastaanottava osapuoli sitoutuu tietosuojalainsäädännössä (GDPR:ssä) edellytettyihin asianmukaisiin suojatoimiin.

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Annamme mielellämme lisätietoja tietojenkäsittelystämme, ota yhteyttä sähköpostitse: [email protected].

Ladataan...