Kryptofutuurit ja verotus: Syventävä opas

Kryptofutuurit ja verotus: Syventävä opas kansikuva
Robin
26. syyskuuta 2023

Kryptovaluuttojen futuurit ovat tulevaisuuden sopimuksia, joissa ostaja ja myyjä sopivat tietyn kryptovaluutan hinnasta tiettynä tulevaisuuden ajankohtana. Kryptofutuurit ovat suosittuja sijoitusinstrumentteja, koska ne mahdollistavat sijoittajien vivutetun spekuloinnin kryptovaluuttojen hinnan muutoksista ilman, että heidän tarvitsee omistaa itse kryptovaluuttaa. Kryptofutuurit voivat kuitenkin olla verotuksellisesti monimutkaisia, ja siksi on tärkeää ymmärtää, miten ne vaikuttavat verotukseen.

Kryptofutuurien verotus riippuu monista tekijöistä, kuten sijoittajan asuinmaasta. Suomessa kryptovaluuttojen futuurit luokitellaan pääomatuloiksi, ja ne verotetaan luovutusvoittoina. Luovutusvoitto on se summa, jonka sijoittaja saa myydessään kryptofutuurin, ja se lasketaan vähentämällä sijoituksen ostohinta myyntihinnasta. Jos sijoittaja myy kryptofutuurin voitolla, hän joutuu maksamaan veroa voitostaan.

Kryptofutuurit ovat johdannaisia, jotka mahdollistavat kryptovaluuttojen ostamisen tai myymisen tulevaisuudessa. Nämä futuurit ovat yksi tapa sijoittaa kryptovaluuttojen hinnanmuutoksiin, ja ne ovat suosittuja sijoittajien keskuudessa.

Kryptovaluuttojen futuurit toimivat siten, että sijoittaja sopii kaupankäyntiin tietyn määrän kryptovaluuttaa tulevaisuudessa tiettyyn hintaan. Tämä mahdollistaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kryptovaluutan arvon noususta tai laskusta tulevaisuudessa. Kryptofutuurit ovat suosittuja, koska ne mahdollistavat sijoittajille suuremman vipuvaikutuksen kuin suora kryptovaluutan ostaminen.

Kryptofutuurit ovat myös verotuksellisesti mielenkiintoinen sijoitusmuoto. Verotus riippuu siitä, onko sijoitus tehty yksityishenkilönä vai yrityksen kautta. Yksityishenkilönä tehty sijoitus verotetaan pääomatulona, kun taas yrityksen tekemä sijoitus verotetaan liiketoiminnan tulona.

On tärkeää huomioida, että kryptovaluutat ja varsinkin kryptovaluuttojen futuurit ovat riskialtis sijoitusmuoto, ja sijoittajan tulee olla tietoinen riskeistä ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Kryptovaluutojen futuurit ja muut johdannaiset ovat verotuksellisesti erilaisia kuin monet muut sijoitustuotteet. Tässä osiossa käymme läpi kryptofutuurien verotusperiaatteita.

Kryptofutuurien myynnistä saadut luovutusvoitot ovat veronalaista pääomatuloa. Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta hankintahinta ja kaupankäyntikulut.

Jos myyntihinta on suurempi kuin hankintahinta ja kaupankäyntikulut yhteensä, syntyy luovutusvoitto. Luovutustappio syntyy, kun myyntihinta on pienempi kuin hankintahinta ja kaupankäyntikulut yhteensä.

Kryptofutuurit eroavat kryptovaluutoista niin, että tappioita ja muita kuluja ei voi vähentää yksityishenkilön verotuksessa.

Yrityksen tekemät sijoitukset kryptovaluuttojen futuureihin verotetaan liiketoiminnan tuloina. Täten yritys voi myös vähentää tappiot ja kulut liiketoiminnan kuluina.

Tästä syystä kryptofutuureilla paljon kauppaa käyvät sijoittavat usein yrityksen kautta.

Yrityksen perustaminen ja sen kautta sijoittaminen vaatii kuitenkin selvästi enemmän paperityötä kuin yksityishenkilönä sijoittaminen, joten kannattaa punnita hyödyt ja haitat omakohtaisesti.

Nykyiset lainsäädännöt eivät suo yksityishenkilölle hirveästi tapoja kryptofutuurien verojen suunnittelulle.

On kuitenkin hyvä huomioida, että kryptovaluuttojen futuurikaupat verotetaan yksittäin. Tämän takia et voi vähentää mitään tappioita tai epäsuoria kuluja, kuten lainakuluja verotuksessa.

On siis täysin mahdollista, että joudut maksamaan isojakin verosummia vaikka olisitkin vuoden aikana netonnut tappiota.

Kryptofutuureihin sijoittaminen on verollisesti tehty yksityishenkilölle hyvin epäsuotuisaksi.

Monelle voi tulla yllätyksenä suurikin verovelvoite, kun kauppaa on käyty veroseuraamuksia selvittämättä.

Kaupankäynnistä voi tehdä verollisesti itselleen suotuisamman perustamalla yrityksen, jonka kautta sijoittaa. Tämä kuitenkin tuo rutkasti enemmän paperityötä hoidettavaksi.

Mikäli olet käynyt kryptovaluutoilla futuurikauppaa, voit selvittää verotaakkasi Kryptoverotuksella.

Ladataan...