Kaikki virtuaalivaluutta veroilmoituksesta

Kaikki virtuaalivaluutta veroilmoituksesta kansikuva
7. marraskuuta 2023

Kirjoituksessa käydään läpi virtuaalivaluutta eli kryptovaluutta veroilmoitus. Tämä opas on hyvä lähde tietojen päivittämiseen kryptovaluutta verotuksesta ja se auttaa sinua ymmärtämään, miten voit ilmoittaa kryptovaluutta tulot veroilmoituksessasi.

Jos olet uusi kryptovaluuttoa verotuksen maailmassa, saatat tarvita hieman taustatietoa ennen kuin voit aloittaa. Olemme kirjoittaneet aloittelijan oppaan, joka auttaa sinua ymmärtämään, miten kryptovaluutta verotus toimii Suomessa. Aloittelijan oppaassa käydään perusteellisesti läpi virtuaalivaluuttojen verotusperiaatteet Suomessa, kuten miten cashback, NFT:t, steikkaus ja futuurit verotetaan.

Joudut tekemään kryptovaluutta veroilmoituksen, jos olet ansainnut kryptovaluutta tuloa. Kryptovaluutta tuloa voi saada mm. louhinnasta, cashbackista tai steikkaamisesta.

Joudut myös tekemään kryptovaluutta veroilmoituksen, jos olet luovuttanut (myynyt) kryptovaluuttaa esimerkiksi vaihtamalla sitä toiseen kryptovaluuttaan, käyttämällä sitä ostoksiin tai vaihtamalla sen euroiksi.

Kryptovaluutan tuloverotus riippuu tulojen lähteestä.

Jos kryptovaluuttaa saadaan työn tuloksena, se on ansiotuloveron alaista tuloa, esimerkiksi louhinnasta saatu bitcoin on ansiotuloa.

Lahjana saatu kryptovaluutta verotetaan lahjaverona.

Useimmiten kryptovaluutta on kuitenkin pääomatuloveron alaista. Kryptovaluutta on pääomatuloa treideissä, cashbackissä ja steikkauksessa.

Lue lisää kryptovaluutan tulomuodoista.

Kryptovaluutan käytöstä tai vaihtamisesta saatu tulo verotetaan luovutusvoittona, joka on pääomatuloa. Kryptovaluuttana saadun pääomatulon veroprosentti on progressiivinen ja riippuu tulojen määrästä.

Vuonna 2024 kryptovaluutta pääomatuloista maksetaan veroa seuraavasti:

  • 30 % veroa kun pääomatulot on alle 30 000 €
  • 34 % veroa 30 000 €:n ylittävistä tuloista

Työn tuloksena (esim. louhinnasta) saatu kryptovaluutta verotetaan ansiotulona. Ansiotulon veroprosentti on myös progressiivinen ja riippuu mm. työtuloistasi. Voit käyttää verottajan veroprosenttilaskuria arvioimaan veroprosenttiasi.

Lisäksi kryptovaluutasta maksetaan lahjaveroa silloin kun lahjan tai lahjojen arvo samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana ylittää 5 000 €. Voit käyttää verottajan lahjaverolaskuria arvioimaan lahjaveron määrää.

Kryptovaluutan luovutuksesta aiheutuneet tappiot vähennetään verovuoden muista pääomatuloista. Jos tappio on suurempi kuin saatu pääomatulo, voidaan tappiot vähentää vielä tulevana viitenä verovuotena.

Kun myyt kryptovaluuttaa, sinulle syntyy joko luovutusvoittoa tai -tappiota. Luovutusvoitto tai -tappio lasketaan FIFO-menetelmällä, eli ensimmäiseksi hankittu kryptovaluutta myydään ensiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kun myyt kryptovaluuttaa, sinun täytyy ottaa huomioon myös aiempien vuosien ostot ja myynnit.

Esimerkki FIFO-laskennasta

  • Vuonna 2018 Erkki ostaa 0.2 kpl bitcoinia hintaan 1000€
  • Seuraavana vuonna Erkki ostaa 0.3 kpl lisää bitcoinia hintaan 900€
  • Vuonna 2022 Erkki myy 0.3 kpl bitcoinia hintaan 6000€

Koska myydyt bitcoinit määritellään FIFO-periaatteella, on Erkin luovutusvoitto seuraavanlainen:

  • Ensiksi luovutetaan vuonna 2018 hankitut 0.2 kpl bitcoinia, hankintahinta 1000€
  • Luovutuksesta jää vielä 0.1 kpl bitcoinia, joka luovutetaan 2019 hankitusta erästä, hankintahinta 900€/3 = 300€

= 0.3 kpl, hankintahinta yhteensä 1300€

Erkin ilmoittama myyntivoitto: 6000€ - 1300€ = 4700€

Erkillä on jäljellä 0.2 kpl bitcoinia, joiden hankintahinta on 600€.

Huomaa, että kryptovaluutta luovutusvoitto lasketaan samalla tavalla kuin muidenkin omaisuuserien luovutusvoitto. Kun lasket voiton tai tappion määrää, vähennä kryptovaluutan myyntihinnasta kryptovaluutan ostohinta.

Lue lisää FIFO:sta

Esitäytetty veroilmoitus toimitetaan sinulle maalis-huhtikuussa 2024. Kun saat veroilmoituksen, voit tarkastella sitä ja tehdä virtuaalivaluuttoihin liittyvät korjaukset OmaVerossa.

Veroilmoitusten jättöpäivät vuodelle 2024 ei ole vielä ilmoitettu. Vuonna 2023 jättöpäivät olivat 9.5., 16.5. ja 23.5.2023. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan esitäytetyssä veroilmoituksessa, jonka verottaja toimittaa sinulle postitse tai OmaVeroon maalis-huhtikuussa.

Virtuaalivaluutta veroilmoitus tehdään OmaVerossa yleisen veroilmoituksen osana.

Virtuaalivaluutoista saadut ansiotulot ilmoitetaan kohdassa Muut ansiotulot.

Virtuaalivaluutoista saadut luovutusvoitot ilmoitetaan kohdassa Pääomatulot - Luovutusvoitot, jossa omaisuuden lajiksi valitaan Virtuaalivaluutat.

Muut virtuaalivaluutoista saadut pääomatulot ilmoitetaan kohdassa Muut pääomatulot.

Virtuaalivaluutoista saadut luovutusvoitot voidaan ilmoittaa könttänä, mutta tällöin on erikseen toimitettava laskelmat tappiollisille ja voitollisille luovutuksille. Kryptoverotus on oiva työkalu laskelmien tekoon.

Ladataan...