Kryptojen treidaus ja verotus: Syventävä opas

Kryptojen treidaus ja verotus: Syventävä opas kansikuva
Robin
26. syyskuuta 2023

Jos olet lähtenyt mukaan kryptovaluuttojen treidaamiseen, on sinun myös tärkeää ymmärtää verotukseen liittyvät säännöt. Kryptovaluuttojen verotus on monimutkaista, ja verosäännöt vaihtelevat maittain. Suomessa kryptovaluutta-treidien verotus perustuu pääomatuloverotukseen.

Jos myyt kryptovaluuttaa, sinun on ilmoitettava tämä verotuksessa. Voitto on tuloa, joka on verotettava pääomatuloverokannalla. Virtuaalivaluuttojen verotuksessa käytetään FIFO-menetelmää (first in, first out), jossa ensimmäiseksi ostetut kryptovaluutat myydään ensimmäisenä. Jos olet ostanut ja myynyt useita eri kryptovaluuttoja, sinun on laskettava verotettava voitto erikseen jokaiselle valuutalle.

Muista, että virtuaalivaluuttojen verotus on vasta kehittyvä alue. Verosäännöt ja -käytännöt voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää pysyä ajan tasalla. Epäselvissä tilanteissa on parasta turvautua veroneuvojan tai veroviranomaisen ohjeisiin.

Kryptovaluuttojen treidaaminen on yleistynyt viime vuosina, ja verottajakin on ottanut sen huomioon. Kryptojen treidaamisesta saatavat voitot ovat verotettavia pääomatuloja. Tässä osiossa käymme läpi perusasiat kryptojen treidaamisen verotuksesta.

Kryptojen treidaamisen verotus perustuu omaisuuden luovutusvoittojen verotukseen. Myyntivoitto lasketaan siitä erotuksesta, joka syntyy myyntihinnan ja hankintahinnan välillä. Hankintahintaan lasketaan mukaan kaikki kulut, jotka ovat liittyneet kryptojen hankintaan, kuten pörssin välityspalkkiot ja siirtojen kustannukset. Hankintameno-olettamaa kannattaa käyttää vain silloin kun se on kannaltasi edullista. Jos käytät hankintameno-olettamaa et voi vähentää kuluja.

Kryptojen verotus on samankaltaista kuin osakkeiden verotus. Kryptojen myyntivoittoja verotetaan pääomatulona, ja veroprosentti on 30 % / 34 % myyntivoiton määrästä.

Vaikka olisit treidaamassa kryptoja ulkomailta käsin, tulee sinun ilmoittaa verottajalle saamasi tulot. Suomessa asuvat henkilöt ovat verovelvollisia kaikista tuloistaan, myös ulkomailta saaduista tuloista. Suomen ja toisen maan välillä on usein verosopimus, joka määrittelee, kumpi maa saa verottaa tuloa. Jos sopimusta ei ole, saatetaan tulo verottaa molemmissa maissa.

Kryptovaluuttojen treidaaminen tuo mukanaan veroseuraamuksia, joten on tärkeää olla tietoinen siitä, miten verotus toimii kryptojen osalta. Tässä osiossa käsitellään kryptojen treidaamisen veroseuraamuksia Suomessa.

Kryptojen myyminen euroiksi laukaisee olennaisesti verotuksen. Kryptojen treidaaminen euroiksi on ehkä suoraviivaisin tapahtuma. Tiedät kryptojen arvon suoraan, sillä olet saanut euroja kaupasta. Myymisestä aiheutuneet kulut voidaan myös vähentää suoraan kauppahinnasta, jolloin hankintameno-olettaman kannattavuus on helpompi laskea.

Verot lasketaan hankintaerittäin, eli jos myyntierä on suurempi kuin hankintaerä ilmoitetaan myynti kahdessa osassa. Kun kaikkien myyntien voitot ja tappiot ovat selvillä, saadaan näiden summasta treidaamisesta syntynyt veroseuraamus.

Esimerkki: Verotus bitcoinin myynnistä

 • Ostit viides päivä elokuuta 2018 yhden bitcoinin hintaan 6 000 €

 • Ostit ensimmäinen päivä joulukuuta 2021 0,1 bitcoinia hintaan 6 000 €

 • Myit 1,1 bitcoinia kymmenes päivä maaliskuuta 2022 hintaan 20 000 €

Ilmoitettavat tiedot:

Hankintaerä 1:

Omaisuus: bitcoin
Määrä: 1
Luovutuksen ajankohta: 10.3.2022
Luovutushinta: 20 000 € Hankinnan ajankohta: 5.8.2018
Hankintahinta: 6 000 €

Hankintaerä 2:

Omaisuus: bitcoin
Määrä: 0,1
Luovutuksen ajankohta: 10.3.2022
Luovutushinta: 2 000 €
Hankinnan ajankohta: 1.12.2021
Hankintahinta: 6 000 €

Kuten esimerkistä huomaa, myynti jaetaan hankintaerittäin ja voitto lasketaan FIFO-menetelmällä. Ensimmäisen hankinterän myymisestä koituu 14 000 € myyntivoitto, kun taas toisen hankintaerän myymisestä koituu 4 000 € tappio. Veroseuraamus myynnistä on 10 000 € myyntivoitto.

Mikäli olet vaihtanut kryptovaluuttoja toiseen kryptovaluuttaan, tulee myös tästä tapahtumasta maksaa verot. Verotus tapahtuu samalla tavalla kuin kryptojen treidaamisesta euroiksi. Krypto-krypto treideissä verotusta hankaloittaa kuitenkin se, että treidin euromääräinen arvo ei välttämättä ole tiedossa.

Kryptovaluutan vaihto toiseen kryptovaluuttaan luo kaksi verotuksessa huomioitavaa tapahtumaa. Yhden valuutan osto, jolle määritetään hankintahinta ja toisen valuutan myynti, jolle on laskettava myyntivoitto.

On tärkeää olla tietoinen kryptojen treidaamisen veroseuraamuksista, jotta vältyt ikäviltä yllätyksiltä verotuksen suhteen. Muista siis ilmoittaa kaikki kryptojen treidaamisesta saamasi tulot ja kulut veroilmoituksessa.

Kryptojen treidaamisen verotus tapahtuu itse ilmoittamalla veroilmoituksessa. Ilmoitus tehdään vuosittain, ja se sisältää tiedot kaikista kryptojen treidaamisesta saaduista voitoista ja tappioista. Voitot ja tappiot lasketaan yhteen, ja verotus tapahtuu niiden perusteella.

Kryptovaluuttojen treidaamiseen liittyy myös verotukseen liittyviä asioita. On tärkeää tietää, että voit saada verotuksessa erilaisia vähennyksiä, jotka pienentävät veron määrää. Vähennykset täytyy ilmoittaa itse. Alla on esitelty joitakin tärkeitä verovähennyksiä kryptojen treidauksessa.

 • Kulut: Voit vähentää verotuksessa kryptojen treidaukseen liittyvät kulut, kuten välityspalkkiot ja siirto- ja säilytyskulut. On tärkeää pitää kirjaa näistä kuluista, jotta voit ilmoittaa ne verotuksessa.

 • Tappiot: Jos olet kärsinyt tappioita kryptojen treidauksessa, voit vähentää nämä tappiot verotuksessa. Tappiot vähennetään pääomatuloista, ja ne voivat pienentää veron määrää.

 • Verovähennyskelpoiset lahjoitukset: Jos olet lahjoittanut kryptovaluuttoja hyväntekeväisyyteen, voit saada näistä lahjoituksista verovähennyksen. On tärkeää tarkistaa, että kyseinen hyväntekeväisyys on verovähennyskelpoinen.

On tärkeää muistaa, että verovähennykset eivät vähennä veron määrää suoraan, vaan ne pienentävät veron perustetta. Tämä tarkoittaa sitä, että verovähennykset pienentävät veron määrää vain osittain. On myös tärkeää pitää kirjaa kryptojen treidaukseen liittyvistä kuluista ja tappioista, jotta voit hyödyntää näitä verovähennyksiä.

Kryptojen treidaukseen liittyvä verotus voi olla monimutkaista, ja on tärkeää olla tarkkana verotukseen liittyvissä asioissa. Voit saada lisätietoa kryptojen treidauksen verotuksesta Verottajan sivuilta tai kryptovaluuttoihin erikoistuneelta veroneuvojalta.

Kryptovaluuttojen suosio on kasvanut huimasti viime vuosina, ja moni suomalainen on aloittanut kryptovaluuttojen treidaamisen. Kryptovaluuttojen treidaus on kuitenkin monimutkaista ja verotuskin voi tuottaa haasteita. Tässä osiossa käsitellään kryptovaluutta treidauksen verotuksen haasteita.

Kryptovaluuttojen verotusarvo määräytyy sen mukaan, milloin olet hankkinut kryptovaluutan ja milloin olet myynyt sen. Jos olet treidannut krypton euroiksi on verotusarvon määrittäminen helppoa. Jos olet treidannut kryptoa muuksi viralliseksi valuutaksi, kuten Yhdysvaltain dollariksi, joudut selvittämään myös valuutan eurokurssin.

Kryptoverotuksen verotyökalu auttaa kryptovaluuttojen verotusarvon löytämisessä.

Kryptovaluuttojen treidausparit voivat myös tuottaa haasteita verotuksessa. Jos olet treidannut esimerkiksi bitcoinia Ethereumiin, sinun täytyy laskea treidille verotusarvo. Kumman valuutan kurssia käytät? Verotusarvon määrittäminen voi olla haastavaa, sillä kryptovaluuttojen hinta vaihtelee jatkuvasti ja valuutoilla voi olla pörssidatassa eri arvot samalla hetkellä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kryptovaluuttojen treidaus voi tuottaa haasteita verotuksessa. Kryptovaluuttojen verotusarvon määrittäminen ja treidausparien tuomat lisähaaseet voivat hankaloittaa laskuja, mutta tarkka kirjanpito, verotyökalu ja verotusohjeiden seuraaminen auttavat sinua selviytymään verotuksesta.

Verotuksen suunnittelu on tärkeää, jotta voit välttää verotusongelmia ja maksimoida voittosi. Tässä on muutamia vinkkejä verotuksen suunnitteluun kryptovaluutan treidauksessa:

 • Pidä kirjaa kryptovaluutan ostohinnoista ja myyntihinnoista. Tämä auttaa sinua laskemaan luovutusvoitot ja -tappiot.
 • Vähennä kryptovaluutan treidaukseen liittyvät kulut, kuten palkkiot, kaupankäyntialustan käyttökulut ja verkkomaksujen kulut.
 • Ota huomioon verotus kryptovaluutan vaihtamisessa toiseen kryptovaluuttaan. Kryptovaluutan vaihtaminen toiseen kryptovaluuttaan on verotettavaa, ja verotus perustuu vaihdetun kryptovaluutan arvoon.
 • Vältä veroyllätykset säästämällä treidausvoitot erillään muusta omaisuudesta

Verotuksen suunnittelu kryptovaluutan treidauksessa on tärkeää, jotta voit välttää verotusongelmia ja maksimoida voittosi. Pidä kirjaa kryptovaluutan ostohinnoista ja myyntihinnoista, vähennä kulut, ota huomioon verotus kryptovaluutan vaihtamisessa toiseen kryptovaluuttaan ja pidä kryptovaluutan treidaukseen käytettävä rahamäärä erillään muusta omaisuudesta.

Kryptovaluuttojen treidaus on mielenkiintoinen tapa ansaita tuloja, mutta se voi myös olla haastavaa verotuksen suhteen. On tärkeää ymmärtää, miten voitot ja tappiot vaikuttavat verotukseen, jotta voit välttää mahdolliset sanktiot.

Muutamia tärkeitä asioita, jotka sinun tulee muistaa kryptovaluuttojen treidaamisen yhteydessä, ovat:

 • Ilmoita kaikki saamasi tulot veroilmoituksessasi. Kulut voit ilmoittaa veroilmoituksessa vähennyksinä.
 • Muista, että virtuaalivaluutan käytöstä tai vaihtamisesta saatu tulo verotetaan luovutusvoittona, joka on pääomatuloa.
 • Jos olet epävarma verotukseen liittyvistä asioista, ota yhteyttä veroviranomaisiin ja pyydä neuvoja.

Kun olet tietoinen kryptovaluuttojen treidaamiseen liittyvästä verotuksesta, voit nauttia treidaamisesta ilman huolta veroseuraamuksista.

Ladataan...